KAMKAB!NET

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Stávající dům očištěný od přístaveb a přístavků. Celý čistě bílý. Jako symbol. Symbol čistoty v myšlení, slovech i skutcích. Symbol svobody. Symbol oběti svobodě. Nově vzniklá jednopodlažní přístavba. S domem uzavírá kruh. Kruh života. Kruh smrti. Novostavba uzavřená ven a otevřená dovnitř. Zvenku zemitá. Země, vlast a vztah k ní. Uvnitř plná vzpomínek. Připomínka doby, činu a boje za svobodu. Společně objímají starý ořešák, svědka osudového rozhodnutí a živou upomínku na Jana Palacha.

Dispoziční úpravy rodinného domu

Tato zakázka nám byla zadána v návaznosti na novou výstavbu obytného souboru a naši práci na dispozičních úpravách prvního typu domu. Do rukou se nám dostal návrh rodinného domu, jehož výstavba už byla taktéž zahájena. Potenciál místa a stávající ne příliš šťastné dispoziční řešení se pro nás znamenalo výzvu. Fáze stavby byla jasně daným limitem, pokusili jsme se za daných okolností vytěžit maximum pro lépe fungující dům. Vzniklo několik variant, ve kterých jsme se snažili rozpoznat, kam až nás investor pustí zasáhnout do již vzniklé stavby.