Dětské Science Centrum / VIDA!

Dětské Science Centrum / VIDA!

spolupráce:

Roman Wintner, Tereza Rozsypalová, Martin Sazama

 

vizualizace:

Jakub Frolík, Roman Wintner

 

místo:

Brno - pavilon VIDA!

 

studie:

2021

 

Dětské Science Centrum = DSC

 

DSC se stává svébytnou součástí celé VIDA expozice.

 

Nová koncepce expozice v rámci DSC se skládá z pěti hlavních exponátních zón (Motorika, Vodní svět, Profese, Smysly, Batoliště) a ze zón neexponátních (klidová zóna, kojenecký koutek). Důraz při jejich rozmísťování v rámci centra byl kladený na efektivitu fungování v prostoru a vůbec samotného prostoru, to vše s požadavkem na zachování některých již existujících exponátů.

 

S přihlédnutím na lepší orientaci, kvůli rozdělení expozice do zón, navrhujeme nový orientační systém, který bude umístěný na podlaze. Neruší a zároveň je dostatočně poutavý, aby dokázal zaujmout návštěvníkovu pozornost. Říká mu, v které zóně se právě nachází, a vede jej do další zóny v rámci DSC. Každá zóna je definovaná jinou barvou. Barevnost jednotlivých zón se objevuje i na stínících roletách tvořících jednu stranu expozice. V prostoru expozice jsou navrženy čtyři infopointy pro možnost ziskání více informací o edukativním účelu zvolených exponátů.

 

Nový design a vylepšení stávající prolézačky vytváří raketu, která se tak stává novou dominantou a lákadlem při vstupu do prostoru DSC. Nově je doplněna o tunel Mléčné dráhy, přídavný modul s výhledem na Zemi, vyhlídku na svém vrcholu a o edukační prvky ve smyslu planet Sluneční soustavy. Celý prvek je doplněn i o Měsíc, který se vznáší pod stropem.

 

Prvními zónami, kde se ocitneme při nástupu do DSC, je «Vodní svět» a «Motorika». Jejich pozice jsou ovlivněné již existujícími exponáty, které zůstávají na svém místě.

 

Zóna «Motorika» je celá tematicky koncipovaná jako podzemní svět - svět štol, zlatokopů a hledačů drahokamů. Exponátní zóna je dělená na časti hrubé a jemné motoriky. Zásadním prvkem části hrubé motoriky je «Důlní činnost» s různými druhy prolézaček, opičí dráhy... V rámci jemné motoriky si svoje kvality děti zlepšují i na exponátu ministaveniště, které je záměrně umístěné při přechodu do zóny «Profese». Doplňkovým scénografickým prvkem se stávají zavěšené drahokamy. 

 

Sousedící «Vodní svět» nabízí svoje edukativní atrakce v rámci vylepšeného exponátu koryta. Kromě nového designu a exponátů zatraktivňují prostor dekorace vytvářející iluzi podvodního světa zavěšené pod stropem. Jedná se například o bublinky a hejna ryb. V souvislosti s blízkostí vody je na rozhraní zón «Vodní svět» a «Profese» umístěná zahrada a farma s edukativními exponáty, od kterých přechází zóna «Profese» přímo do města.

 

Zóna «Profese» se stává centrem prostoru DSC. Domy, které reprezentují rozličná zaměstnání,  využívají výškové možnosti pavilonu a vytváří i pomyslné 2NP, kde jsou jednotlivé budovy propojeny mosty ze sítí, z nichž je výhled na «Centrální prvek». Jednotlivé exponáty v zóně «Profese» jsou často situovány přímo v domech a jejich okolí.

 

«Centrální prvek» umocňuje jeho pozici v centru dění, mezi stavbami. Stává se pomyslným náměstím. Jde o mobilní prvek v podobě kruhového amfiteátru, který je možné několika způsoby rozložit a následně složit. Je možné jej použít jako amfiteátr při prezentacích, jako samostatné stoly s posezením (pomyslné tržiště) nebo je možné celé posezení kompletně odstranit a do centra města spustit « kokony » s hodinami, s pestrou škálou různých ciferníků (= meeting point). Celý prostor amfiteátru lze vizuálně oddělit od hlavní expozice prostřednictvím stahovatelného projekčního plátna zavěšeného na podhledu. Sedací části amfiteátru se v čase jeho nepřítomnosti uskladňují do připravených prostor v rámci nového DSC.

 

Z města se dostáváme k lesu, kde máme dvě možnosti: zabočit do prérie a navštívit indiánský tábor (zóna batoliště) anebo pokračovat k tajemným smyslům.

 

V případě zóny «Smysly», jsme vedeni k jádru a k neuronu jako základnímu stavebnímu prvku nervové soustavy, umožňujícímu funkci našich smyslů. Je prostorově vizualizovaný hravým způsobem na sloupu a zároveň je v něm umístěný dataprojektor a světelný projektor, který umožňuje hru stínů. Od neuronu vedou jako scénografikcý prvek nervová zakončení do jednotlivých smyslových podzón. V případě sluchu se dostáváme do zvukově oddělené části «kapela». Zrak nás povede do magických věží s dalšími exponáty. Ostatním smyslům, které mají menší exponátní zastoupení, je věnovaný prostor v blízkosti jádra, v lese a v lesní chatrči.

 

Batoliště je umístěno se zřetelem na blízkost klidové zóny, kojeneckého koutku a parkoviště pro kočárky (viz dále v textu)... Je umístěno v intimnějším prostoru díky ohrazení stěnami z boků a částečným odcloněním «lesem». Jeho centrálním prvkem jsou tee-pee s několika exponáty a totem. Prostor je oddělený lavicí a nízkým plůtkem, který je zakončen « hrnečky » tvořený z různých hmatových materiálů s edukativním charakterem. Zajímavostí je i malý «včelí» labyrint, který je situovaný v blízkosti východu z exponátních zón.

 

Poslední částí návrhu jsou zóny neexponátní. «Klidová zóna» je situovaná záměrně mimo expozici, aby byla co nejméně rušena. Poskytuje měkký samostatný svět sám pro sebe. Je zamýšlena jako prostor bez edukačního charakteru. Část pod převýšenou částí slouží jako parkoviště kočárků, to je přístupné ze společných prostor mimo DSC.

 

«Kojenecký koutek» je zamýšlený společný pro oba expoziční prostory, uvnitř s možností rozdělení na dva. Vstup je situován ze společných prostor mimo DSC.

 

Nové DSC používá co nejvíce přírodní materiály - dřevo (překližku), kov, textilie. Barevně se odlišuje od hlavní expozice, je více dětská, barevná. Využívá barevného spektra. Podlaha má novou barevnost, s odlišením dopadových zón, v místě batoliště je navržen koberec.

 

Celou scénografii podtrhává nové umělé osvětlení, které je rozděleno do tří základních okruhů - plošné nasvícení pro údržbu, scénické osvětlení a hladina panika se směry úniku. Díky lištám pod podhledem je možné osvětlení nastavit přesně dle požadavků. Osvětlení uvnitř exponátů je formou zafrézovaných LED pásků s difuzorem. V klidové zóně se objevuje «hvězdná obloha».

 

K části exponátů je nutné přivést elektrické vedení, ať už pro jejich fungování, tak pro případné vntiřní nasvícení. V kojícím koutku a v zázemí budou nově umístěny elektrické zásuvky. Do míst s projekcí a k infopointům budou přivedena data, stejně tak k projekci ČT :D Uzavřené části (klidová zóna a «hudební pavilon») jsou doplněny o nucené odvětrání. «Vodní svět» má stávající připojení na přívod a odvod vody. Pro stávající prvky (kuličková dráha a sušička) je potřeba provést nové propojení s vedením v suterénu.  Vstupy do expozice jsou napojeny na EPS celého centra.

 

V další fázi je potřeba vyřešit s odborníkem na požární bezpečnost směry úniků, se specialistou na osvětlení provést přesné rozmístění svítidel včetně jejich intenzit atp.