Sportem ku zdraví - T. J. Komín

Sportem ku zdraví - T. J. Komín

spolupráce:

Michaela Tománková. Kateřina Hradilová, Eugen Točík

 

vizualizace:

Jakub Frolík

 

místo:

Brno Komín

 

studie:

2016

 

Předložená studie se zabývá kultivací současného areálu tenisových a volejbalových kurtů T. J. Komín. Jejím cílem je úprava areálu, zlepšení podmínek pro sportování, vytyčení nových hřišť a návrh novostavby se zázemím potřebným pro sportovce a provoz areálu, které nahradí stávající nevyhovující objekty.

 

Návrh řeší areál jako celek a přistupuje k němu co nejvíce citlivě. Snahou je zachování stávajícího parkového “zeleného“ charakteru a, i přes navýšení ploch provozních a ploch samotných kurtů, minimalizovat úbytek zeleně. Kurty jsou obklopeny trávníkem a živým plotem, včetně nově vysazeného, zpevněné povrchy představují jen uživatelsky nutný podíl ploch. Jednoduchá a střídmá novostavba přiléhá k západnímu okraji pozemku v místě stávajících objektů a přispívá k celkovému rázu bezúdržbovou zelenou střechou.

 

Vstup a vjezd do areálu je zachován v severním cípu pozemku. V přímé návaznosti jsou navržena nová parkovací stání na zpevněné pojezdové ploše, která dále pokračuje podél novostavby úzkým dlážděným chodníkem již jen pro pěší. Budova je rozdělena na dvě hmoty. V první části jsou navrženy 3 šatny pro volejbal, sklad s technickým zázemím, uzamykatelná kolárna a zvenčí přístupné wc. Šatny jsou věšákového typu, jedna pro domácí, dvě pro hostující oddělené pro muže a ženy. Každá má vlastní hygienické zázemí. Šatny jsou prosvětleny střešními světlíky a navenek se projevují jen jako řada dveří narušujících jednolitý dřevěný obklad fasády. U budovy se nepočítá se zimním provozem. Druhá část je určena především tenistům a správci. Vstupní prostor je řešen jako klubovna s barem a zázemím. Místnost se dá v létě celá otevřít směrem ke kurtům prostřednictvím shrnovacích oken. Z klubovny vede chodba ke dvěma šatnám tenisu s vlastním hygienickým zázemím a k technické místnosti. V návaznosti na šatny je navržen výstup ven tak, aby se dal bez problémů napojit na přetlakovou tenisovou halu v zimním období. U budovy je počítáno s celoročním provozem. Mezi oběma budovami v kontaktu s klubovnou je navrženo venkovní posezení, částečně kryté přesahem střechy první budovy. Nachází se zde krb a malé podium s tanečním prostorem a vede odtud schodiště na střešní terasu, ze které lze pozorovat tenisová utkání. U hlavního vstupu je prostor pro nástěnku. Na střechách jsou umístěny i solární panely pro ohřev vody.

 

Koncepce pozemku počítá se zachováním čtyř stávajících tenisových kurtů a návrhem dalších dvou multifunkčních kurtů pro tenis a volejbal a dvou samostatných volejbalových hřišť. Centrální osou s živým plotem je plocha hřišť rozdělena na původní a novou. Na této ose jsou navrženy i jednoduché tribuny pro pozorování hry. Tenisové kurty jsou oploceny a vybaveny sklopnými lavičkami, volejbalová hřiště jsou vybavena kůly pro možnost napnutí ochranné sítě za hřišti, volné okolní plochy jsou vybaveny lavičkami „pevnými“. Na centrální travnaté ploše je navrženo nové dětské hřiště a ohniště. V cípu pozemku za hlavní budovou se nachází tréninková tenisová stěna. Menší objekt sloužící jako sklad je navržen za tenisovými kurty v návaznosti na privátní bránu z okolo jdoucí hlavní dopravní tepny.

 

Použity jsou základní jednoduché materiály. Budovy jsou zděné. Hlavní budova s klubovnou je bíle omítnutá s hliníkovými výplněmi, ze strany cyklostezky je opatřena plotovou konstrukcí pro pnutí rostlin a zamezení graffiti. Druhá budova má svislý dřevěný obklad doplněný výraznou linií betonové střešní desky. Dřevo je základním materiálem pro všechny venkovní doplňkové prvky. Pozemek je oplocen kovovým pletivem v kovovém rámu, stejně je pojednáno zábradlí a ploty uvnitř areálu. U objektu je kov v barvě výplní, u hřišť pak v zeleném tónu.