Návrh výtvarného díla připomínajícího sv. Cyrila a sv. Metoděje

Návrh výtvarného díla připomínajícího sv. Cyrila a sv. Metoděje

spoluautor:

Vladimír Matoušek

 

místo:

Velehrad

 

soutěž:

2017

 

ideová východiska

 

Jaký je to odkaz? Co zosobňuje životní úsilí Konstantina a Metoděje a je něco zvláště důležitého pro naši dobu?

Dva muži nadaní poznáním a láskou opustili bezpečí své vlasti, svého domova. A svou víru, svou lásku přenesli ve svém srdci, ve svém nitru, po zemi o tisíce kilometrů dál.
Do země, kde takové poznání a láska zatím nezapustily kořeny. Světlo přinášené lásky postavili na Písmu.  A stalo se... víra v moc takové lásky v té zemi, naší zemi, zapustila kořeny a přinesla plody.

 

Byli to vzdělaní, mladí, vysoce postavení muži. Jejich kariéra nebyla motivována ani penězi ani postavením ani mocí. Jejich ideálem byla láska, láska preferující prospěch druhých lidí nad svým vlastním, Láska silnější než smrt – tedy Ježíš Kristus. Muži, pro něž síla Otcovy pravdy dodávala jim - dětem - sílu a odvahu k nevídaným činům. Takovým, že nad nimi žasneme i po téměř 12ti stoletích. Ale nemylme se. V žádné etapě lidských dějin nebylo lehké prosazovat vítězství Pravdy a Lásky nad lží a nenávistí. 
A vůle ke smyslu – jiný velký citát z naší doby – jakoby propojoval staletí v životech velkých světců. Vůle ke smyslu, zvláště duchovnímu, ačkoli nevyřčená, rezonuje v odkazu sv. Cyrila a Metoděje velmi silně. 


zobrazení - provedení

 

Jací jsou nositelé takových vlastností, co z nich chceme zdůraznit ve figurálním zobrazení jejich odkazu? Především sílu Ducha, kterému se oddali. Odvahu, rytířskost, moudrou vznešenost, vnitřní pevnost.

 

Základní výtvarný kánon má být nesen inspirací v antickém duchu (vnitřní klid, soustředěný, klidný postoj, jasný výraz obličejů, atributy přítomné jen jaksi mimoděk). 

 

 Provedení v bílém tvrdém kameni umožňujícím jemný detail. Tvarově odkazující na současnou dobu zjednodušující stylizací v plynulých sekaných plochách. 
Doporučeným materiálem pro realizaci je jemnozrnný pískovec z lomu Vyhnánov. 
Výška figur je navržena mírně nadživotní (205 cm).
Čistě bílý kámen před cihelným pozadím. Kámen jako tradiční sochařský materiál uplatňovaný v Čechách a na Moravě již od románských dob. 

 

Úsilí, které čiší ze sochy vytesané z jednoho masivu kamene rezonuje s úsilím, které doprovázelo Cyrila a Metodějě na jejich cestách. Spojení ideje a dřiny nutné pro vznik každého (i uměleckého) díla, ono „opus et labor“, v něm vyniká. 

 

Umístění plastik je navrženo tak, že figury stojí na konzolách zvětšujících plochu výklenku. Jsou orientovány tvářemi k sobě, obrací se navzájem k sobě skrze vstupní bránu. Tím zároveň i symbolicky vymezují onen v zadání zmiňovaný ideový předěl mezi civilním prostředím a plochou kláštera.

 

Konzola je uvažována jako železobetonová, na ocelových čepech, obložená cihlou, jako zbytek pilíře, dojde tak ke sjednocení podkladu. Socha je kotvena do vzniklé plochy.
Kámen soch je hydrofobizován, celé dílo si tak ponechá svoji barevnost a je bezúdržbové.