Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

místo:

Příbor

 

soutěž:

2015

 

Tvarově se z dálky jedná o jednoduchý hranol, uvnitř vybraný do tvaru „U“. Jedinečnost ji dává zvolená barevnost a vnější struktura - vnější plášť je tvořen hrubými otisky šikmo skládaných dřevěných prken. Jedná se o aluzi na znak a prapor města Příbor (původní 3 červené krokve ve stříbrném poli (rok 1251) se časem změnily na krokve zlaté v červeném poli, doplněné o znaky biskupství olomouckého a vinařské nože). Návrh využívá, díky užití probarveného betonu, motivu krokví na červeném podkladu. V noci se, díky navrženému osvětlení, přidává i barva zlatá, která „stéká“ po vnitřních stranách lávky. Kruhovými otvory ve stěně zábradlí prosvítá i do okolí, jako čerstvě odříznutá očka vinné révy… Lávka tak má přímou vazbu k místu a z „obyčejné“ lávky (technického díla) se stává další hrdou ikonou města.

 

Konstrukčně byla zvolena, pro jednoduchost provedení a odolnost v čase, dodatečně předpjatá betonová konstrukce. Lávka je tak zcela bezúdržbová a pro město v budoucnu bez dalších finančních nákladů. Staticky působí jako prostý nosník o jednom poli s rozpětím 36,35 m. Nosnou konstrukci lávky tvoří dva parapetní nosníky, které jsou ve spodní třetině výšky spojené betonovou mostovkou. Stěna parapetního nosníku, konstantní výšky 1800 mm, je tloušťky 200 mm a směrem ke krajním opěrám se rozšiřuje na hodnotu 350 mm, a slouží zároveň jako zábradlí lávky. Mostovka, tvořená přímo pochůzí betonovou deskou tloušťky 160 mm a šířky 3000 mm, je podporována železobetonovými příčníky výšky 390 mm a šířky 250 mm po osové vzdálenosti 6,18 m. Parapetní nosníky jsou dodatečně předepnuty pomocí dvou přímých a dvou zakřivených sedmi-laných kabelů v každém nosníku.

 

Lávka je složena ze tří prefabrikátů délky 12,35 m z betonu třídy C50/60. Předpokládaná váha jednoho prefabrikátu je 50 tun. Prefabrikáty budou na stavbě osazeny na provizorní podpory, dodatečně předepnuty a poté umístěny na ložiska.

 

Krajní opěry lávky jsou masivní ze železobetonu. Založení se předpokládá hlubinné pomocí dvojice velkoprůměrových železobetonových pilot pod každou opěrou. Na každé opěře bude pod každým parapetním nosníkem osazeno ložisko.

 

Odvodnění lávky je řešeno systémem kruhových otvorů v pochozí části lávky, voda stéká přímo do řeky. Rastr těchto otvorů je ve vazbě s otvory ve stěnách zábradlí. Pochozí plocha má protiskluznou úpravu. Tloušťka stěny zábradlí se z vnitřní strany v průběhu mění – dochází tak k odlehčení celé mostovky a ke zlepšení užitnosti, kdy je možné se na lávce na chvíli zastavit a užít si výhled na město. Je možné se opřít o široký okraj, nohám pod ním ale nic nepřekáží. Vzniklý půdorysný oblouk lemuje nuta se zapuštěným LED páskem pro noční nasvětlení pochozí části.

 

Celá nová mostovka je zasazena do původních přístupových komunikací, které jsou na svých koncích zapraveny (asfalt/zádlažba), a je k nim osazeno nové kovové žárově zinkované zábradlí s kruhových průřezem, do výšky zábradlí nové lávky.