Budoucnost centra Brna

Budoucnost centra Brna

spoluautorka:

Radka Neumanová

 

spolupráce:

Jan Flídr

 

dopravní konzultace:

Zdeněk Tesař

 

místo:

Brno

 

soutěž:

2015

 

Zásahem do železničního uzlu se nastaví vztahy a vazby v území na desítky let dopředu. Neměli bychom opakovat staré chyby. Současné propojení centra s jižní částí systémem podchodů a průchodů je nepříjemné, je třeba hledat i cestu městem. PO TERÉNU!


Proto nádraží umísťujeme až na Nové Sady, jako doplnění brněnské Ringstraße. Čelem je otočené k městu, přístupné ze všech směrů. Integruje v sobě veškeré druhy městské dopravy (vlaky, autobusy, SJKD, VRT), vše je pohodlně na jednom místě. Z prostorného přednádražního prostoru si lze vychutnat pohled na Petrov. 


Cesta do jižní části města je otevřená. Od vzdušného viaduktu nás v ulicích provází vodní prvky - připomínky zasypaných náhonů, říček a kanálů, pro Brno dříve typických. Voda nás dovede do nového městského parku. Parku, jaký Brnu dnes chybí. S velkou vodní plochou a řekou. S městskou pláží, molem, půjčovnou loděk, centry pro děti i seniory, sportovišti, školou, školkou… S FUNKČNÍM NÁBŘEŽÍM!


Brno má MOŘE!

 

-

 

Intervention into the railway node sets the relationships and connections in the area for decades ahead. We should not repeat the old mistakes. The current connection of the centre with the southern part through the system of subways and passages is unpleasant, we need to seek for the way through the city. 

 

Therefore we place the station up to Nove Sady as an addition to Brno Ringstraße. It is facing centre, it is accessible from all directions. It integrates all transportation types (trains, buses, SJKD, VRT), all conveniently in one place. The open space in front of the station offers magnificent view of Petrov cathedral.

 

The way to the southern part of the city is open. All the way from the viaduct the streets are lined with water features – reminders of buried flumes, streams and channels so typical for Brno in the past. The water takes us to a new City Park. A park which Brno is missing today. A park with a large water area and the river. A park with city beaches, pier, boat rental, centres for children and elderly, sports venues, school, kindergarten. With A FUNCTIONING WATERFRONT!

 

Brno has the SEA!