Malý Mehrin - Moravské židovské muzeum

Malý Mehrin - Moravské židovské muzeum

spolupráce:

Roman Wintner, Tereza Rozsypalová

 

vizualizace:

Vojtěch Marek

 

fotografie:

Pavel Barták

 

klient

Nadační fond Mehrin

 

místo:

Brno, Vídeňská 14 

 

studie a projekt:

2022

 

realizace:

2023

 

PROJEKT MEHRIN – HISTORIE V PŘÍBĚZÍCH

 

Projekt MEHRIN si klade za cíl připomenout historii významných židovských sídel na Moravě a konkrétních židovských rodin, včetně těch, které se rozhodly opustit judaismus a/nebo přijaly jiné náboženství.

 

Součástí Moravského židovského muzea bude i dokumentační centrum holokaustu na Moravě. Nová budova, kterou vyprojektuje dle svého vítězného návrhu známý japonský architekt Kengo Kuma se svým týmem, se zároveň stane živým veřejným prostorem v širším centru města s bohatě vybavenou knihovnou, multifunkčním sálem pro přednášky, projekce a výstavy či vzdělávacím centrem pro děti a mládež. Součástí bude i kavárna.

 

MALÝ MEHRIN

 

Než se ale tento objemný projekt uskuteční, zaskočili jsme my a navrhli úpravu nebytového prostoru na Vídeňské ulici v Brně, který si Nadační fond Mehrin pronajal a kde bude prozatím sídlit takzvaný MEHRIN MALÝ, kde se budou pořádat výstavy, setkávání a besedy s lidmi, kteří mají k tématu židovské Moravy co říct. Stane se tak odrazovým můstkem pro Mehrin velký.

 

Aby prostor vyhověl charakteru konaných akcí, bylo nutné jej nějakou jednoduchou formou zcelit - dát mu jednotící, jasně čitelný charakter, odpovídající jeho náplni.

 

Výsledkem naší práce je optické propojení tří hlavních místností, díky kterým vzniknul alespoň částečně spojitý hlavní prostor pro požadované aktivity. Toho bylo docíleno sjednocením stropních svítidel a probourání kruhového otvoru mezi první a druhou místností (reakce na stávající půlkruhový otvor v další místnosti).  

 

Dalším naším vstupem byla snaha o eliminaci stávajících rušivých prvků, návrh recepčního pultu a oddělení (vytvoření) malého zázemí. K tomu jsme použili atypické truhlářské výrobky z mořené březové překližky. Tmavé kusy tvoří dominanta recepčního pultu s malou vitrínou, úložným prostorem a výraznými zády. S dalšími místnostmi jej propojuje průběžný kryt topení, který zároveň slouží jako lavice pro možné přisednutí znaveného návštěvníka. Jako protipól jsou použity prvky z překližky mořené světle: měnitelné „police“ za recepcí, obvod nově vytvořeného kruhového otvoru a „výplň“ mezi novou kuchyňkou a výstavní místností, kdy horní část tvoří výstavní vitrínu a spodní je využita pro zázemí.

 

Pro optické odclonění ruchu ulice jsou okna vybavena novými průsvitnými roletami v barvě omítek v líci s ostěním.

 

Výrazným prvkem vstupního prostoru jsou již zmiňované měnitelné police, které jsou na čepech zasunuté v kruhových otvorech tvořících náznak Davidových hvězd. Jednotlivé police tvoří stylizovaná hebrejská písmena a písmena následně tvoří slova. Ve třech řádcích lze číst slova CESTA – ČLOVĚK - VĚČNOST, která odkazují na hlavní témata zájmu celé instituce.

 

Z Davidovy hvězdy, která byla zcela rozložena na jednotlivé strany, vychází i jednoduché zdobení na krytech radiátorů a vitríny. Stejný princip jsme chtěli uplatnit i na vytváření vitrín a stojanů v prostoru jednotlivých místností, které by byly využívané při výstavách. K tomu ale bohužel nedošlo a Nadační fond si řešení výstav pojal po svém.

 

Realizováno je nyní pouze vstupní patro. Úpravy navazujícího suterénu by měly plynule navázat, po vyřešení vlhkosti a problémů s elektroinstalací.