Rozhledna Náklo

Rozhledna Náklo

místo:

vrch Náklo (265 m n. m.)

 

projekt:

2013

 

Rozhledna je umístěna na určeném pozemku. Společně se stávající kapličkou vytváří jeden souborný komplex, kdy vlastní kapličku pozvedává a dává jí upravené a kultivované okolí, zároveň svoji jižní stranou vytváří rozhledna v řešeném místě kulisu pro  setkávání a pořádání různých kulturních akcí. V rozdrobeném okolí tak vytváří jasně definované centrum vrchu Nákla.

Z okolo jdoucí cesty vychází široký upravený pás, kde je možné se sdružovat bez vazby na neduhy počasí, součástí této plochy je i kaplička a navržené stojany pro jízdní kola. Závěr upravené plochy tvoří již samotná rozhledna. Ta se k návštěvníkům obrací svoji plnou stěnou, která je vylehčena vybranými motivy z místních krojů přes celou tloušťku této stěny. Kolem upravené plochy je možné umístit lavice využitelné především při pořádání akcí (předpokladem je jejich primární umístění na východní straně).

Liliový kříž a pískovcová socha Sáma jsou ponechány na stávajícím místě, doporučení je pouze úprava paty těchto prvků jednotnou do kruhu kladenou kamennou dlažbou.

 

Vlastní rozhledna má jasně definovaný tvar, který ji umožňuje být i z dálky snadno poznatelnou. Hlavním motivem pro návrh byla ekonomičnost, funkčnost, jedinečnost, najít neotřelý současný a přitom nadčasový tvar, vztahově propojit novostavbu s danou lokalitou.

Kruhové rozhledny jsou od sebe z dálky často nerozeznatelné, navržená rozhledna je tak hranatá, s výrazným a při tom jednoduchým tvaroslovím. Jedním z východisek úvah bylo udělat rozhlednu jedinečnou pro dané místo, aby bylo i z pořízené fotografie hned zřejmé, z jaké lokality pochází. To se povedlo vtažením místních tradic formou užití motivů z lidového kroje. Vzory tvoří „otvory“ v plné jižní stěně rozhledny, při stoupání vzhůru, na její vrchol, tak umožňuje návštěvníkům průhledy ke kapličce a upravené ploše. V době pořádání akcí je naopak plná stěna dostatečnou klidovou bariérou od stoupajících turistů a zároveň zajímavou kulisou.

Z druhé strany této stěny u její paty jsou navrženy informační tabule popisující nám danou lokalitu a její historii.

Zbytek rozhledny je „otevřený“, směrem vzhůru se zahušťuje, návštěvníkům dává stále možnost sledovat okolní pole, louky a vinohrady.

Je zvoleno přímé schodiště, které je pohodlnější, což jistě ocení nejen starší občané.

Na vrcholu se, jinak úzká rozhledna, zvětšuje do „vyhlídkové terasy“. Součástí je i navržená lavice pro odpočinek. Na madle zábradlí jsou umístěny tabulky s popisy míst, které jsou možná z vyhlídky shlédnout. Rozšíření rozhledny je směrem k možnému umístění velkomoravského Veligradu.