Nová pobočka realitní kanceláře - úprava komerčních prostor

Nová pobočka realitní kanceláře - úprava komerčních prostor

řemesla:
Dřevostyl – truhlář

 

fotografie:
Ondřej Straka

 

klient:
Natmal Real

 

místo:
Brno střed, ulice Běhounská

 

studie:
březen 2013

 

realizace:
duben 2013

 

Realitní firma Natmal Real má již dlouholetou tradici ve městě Slavkov. Její vedení se rozhodlo jít naproti svým brněnským klientům a oslovili nás k výpomoci při zavedení nové pobočky. Pro svůj start si zvolili komerční prostor přímo v centru, na ulici Běhounská. Součástí pronajímatelné plochy bylo malé zázemí a celková výměra dosahovala pouhých 33 m² Interiér byl sice po nedávné rekonstrukci (velkoformátová lesklá dlažba v hnědém odstínu, ocelové rámy výlohy a vstupu), stávající podoba však nebyla zcela vyhovující.

 

Požadavkem bylo rozmístění maxima pracovních míst různého charakteru a to tak. Výše pořizovacích nákladů hrála samozřejmě svou roli, investor se přikláněl k využití solitérů z dílen Ikea.

 

Určující bylo uspořádání jednotlivých pracovních míst v dosti omezeném prostoru. Pomyslně jsme plochu rozdělili do tří specifických zón. Při vstupu byl umístěn informační pult, který svými parametry poskytuje pracovní plochu pro dvě asistentky a pro krátká jednání s nově příchozími klienty. Je umístěn tak, aby byl zároveň vytvořen „kout“ pro klienty, kteří teprve čekají. Druhou samostatnou pracovní plochu tvoří dlouhý stůl, umístěný podél stěny za křídlem vstupních dveří. Umožňuje čtyři pouze „nárazová“ pracovní místa, na kterých se v průběhu dne střídají jednotliví makléři. Poslední zónou je zóna jednací. Aby byla zachována určitá diskrétnost a zároveň aby se prostor opticky nezmenšoval, umístili jsme jednací stůl do stávající niky v zadní stěně a od ostatního prostoru jej oddělili nízkou skříňkou s květinovou clonou.

 

Hlavním cílem bylo relativně temný prostor maximálně prosvětlit a pokusit se kolemjdoucího přitáhnout a ideálně ho, alespoň pohledem vtáhnout dovnitř. To znamenalo obnovu stávajícího nefunkčního a nevyhovujícího typu osvětlení, jeho doplnění o LED osvětlení výloh a o jedno výraznější zavěšené svítidlo nad jednacím stolem. Původní výmalba byla odstraněna a nahrazena bílým nátěrem. Plochy, na které jsme chtěli přitáhnout pozornost byly opatřeny metalickým STO nátěrem. Jednalo se o ostění výloh, ve kterých měly být umístěny informační panely a o pohledově nejexponovanější zadní stěnu.

 

Prosvětlení interiéru jsme chtěli podpořit i volbou barev, převládá tedy bílá, která je doplněna šedými a modrými odstíny. Zvolená barevnost vychází z loga firmy, které je provedeno v červenorůžové a šedomodré. Tyto tři barvy: bílá, šedá a modrá se prolínají na všech prvcích interiéru.