Dispoziční úpravy rodinného domu

Dispoziční úpravy rodinného domu

klient:
SKR stav s.r.o.,

 

místo:
Slavkov

 

studie:
červenec 2012

 

Tato zakázka nám byla zadána v návaznosti na novou výstavbu obytného souboru a naši práci na dispozičních úpravách prvního typu domu. Do rukou se nám dostal návrh rodinného domu, jehož výstavba už byla taktéž zahájena. Potenciál místa a stávající ne příliš šťastné dispoziční řešení se pro nás znamenalo výzvu. Fáze stavby byla jasně daným limitem, pokusili jsme se za daných okolností vytěžit maximum pro lépe fungující dům. Vzniklo několik variant, ve kterých jsme se snažili rozpoznat kam až nás investor pustí zasáhnout do již vzniklé stavby. Co nám přišlo jako zásadní problém a čeho jsme se snažili dosáhnout? Naprosto zde chybělo uzavřené zádveří, takže chlad mohl profukovat do všech obytných částí, včetně druhého patra. Velikost provozních prostor jako je spíž či kotelna na úkor prostor pobytových nám přišla zbytečná. Nevhodné situování schodiště a tímto určený přístup do obytného prostoru přes kuchyni přímo kolem kuchyňské linky. Nesourodost dveřních křídel v celém domě a jejich špatná orientace otevírání – tam kde lze předpokládat zvýšený pohyb. Nesmyslné zkosení stěn a tmavá chodba ve druhém patře. Volbu výsledného řešení jsme přenechali na investorech a to s ohledem na možnostech zasáhnout do již provedených stavebních prací. Nakonec zvolili změny nejzásadnější.

 

 

První varianta pracuje s otočeným a posunutým schodištěm. Což přináší oddělené zádveří s šatnou a přísedem, vstupní halu s možností vestavění šatny, přímý vstup do obytného prostoru, který je zároveň větší. Kuchyně je jasněji vymezena a stále zbývá dostatek prostoru pro spíž a komoru. Wc má vhodnější parametry. Ve druhém podlaží je velkolepější chodba, která umožňuje umístění šatní skříně. Jeden z pokojů byl upravený tak, aby jej bylo vzhledem k jeho parametrům možno lépe vybavit nábytkem. Kotel jsme přemístili do koupelny, kterou je zároveň možné oddělit od wc.

 

 

Podvarianta ukazuje možnosti variability řešení, dle individuálních potřeb. Obytný prostor lze více uzavřít od schodiště, wc poupravit. Kotel ve druhém podlaží může být umístěn v rámci nově vzniklé místnosti s domácími pracemi. Další možností je zachování vstupní hale funkci zádveří, dochází tak k oddělení obytného prostoru až od schodiště. Obývací pokoj je maximálně propojený s kuchyní a jídelnou. Tyto prostory jsou jasně vymezeny.

 

 

Druhá varianta vychází z obrácení a zúžení schodiště. Vzniká oddělené zádveří, přemístěné wc a prostorná hala, ze které je přímý vstup do obytného prostoru. Domácí práce jsou umístěny ke kuchyni. Obývací pokoj plynule přechází do jídelny a kuchyně. Ve druhém podlaží je vyřešeno prosvětlení chodby. Koupelna je přeuspořádána. Dveřní křídla jsou otočena tak aby umožňovala plynulý pohyb po chodbě, chodba je rozšířena, okno v ložnici posunuté, aby ji bylo možné praktičtěji zařídit.

 

 

Třetí varianta, obnášející nejvíce zásahů, pracuje opět se schodištěm obráceným, zúženým a přesunutým. Vzniká prostorné zádveří, které umožňuje umístění šatní skříně a přímého vstupu z garáže. Obytný prostor je protažený na úkor terasy, která je však stále dostačující. Z kuchyně je přístupná spíž i samostatný prostor pro kotel. Wc je přemístěno k obytnému prostoru. Druhé podlaží je opět prosvětleno přirozeným světlem.

 

 

Bohužel nemáme zpětnou vazbu a nevíme jestli se nakonec výsledná varianta realizovala. Chceme však na tomto příkladě ukázat kolik různých možností se mnohdy nabízí. Naší snahou není pouze estetická vyváženost, ale hlavně funkčnost a umožnění pobývání v příjemném prostoru v maximální možné míře.