sousedé: Ladislav Plch

Zvukový záznam si je možné poslechnout tu.

Další ze zmínek je například tu.