Přednáška "Architekt v praxi "

Přednáška "Architekt v praxi "

Fakulta architektury v Brně nás oslovila s účastí v přednáškovém cyklu pro studenty 2. ročníku magisterského programu.

 

Studentů jsme se zeptali, co pro ně znamená být "úspěšný architekt" či "úspěšná architektka". Úspěch je totiž velmi relativní pojem. To, co se může někomu jevit jako úspěch, jinému člověku se může zdát neúspěšné a naopak. Předpokládáme, že každý chce být ve své profesi úspěšný - kam tedy směřují tito studenti?

 

Fotografie z přednášky je od pana Petra Šmídka... k tomu snad jen, že mistr zůstává stále jen jeden, aspoň na chvíli zpět na FA VUT.