Hurník na triku / triko v tubusu

Hurník na triku / triko v tubusu

Petr Hurník byl pedagogem, kterých mnoho není.

Při příležitosti letošních Štefanských hodů v Kamence, u jejichž znovuoživení před léty stál, jsme vyrobili několik triček s jeho urbanistickými texty.

Jako připomínku.

Jako vzpomínku.

Jako poděkování.

Přemýšlejme o městě v jeho duchu.